Proje İçerik

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde desteklenen ‘Mimar Adayları ‘Külliyelerimizi’ Tanıyor adlı Proje ile mimarlık bölümü öğrencilerinden seçilecek guruba medeniyetimiz, vakıf anlayışımız, yerleşimlerimizin semt kurgusu, mimarlık kültürümüz ve bütün bunlardan etkilenerek oluşan külliyelerimiz hem toplumsal hem de bir mimari sentez olarak tanıtılacaktır.


·        Projenin temel çıkış nedeni vakıflar ve onlara bağlı olan külliyelerimizin medeniyetimizin çok önemli kurum ve sembolleri olmalarına rağmen, günümüz mimarlık ortamında maalesef az bilinmeleri ve mimarlık eğitiminde hak ettikleri yeri alamamasıdır.

·        Külliyeler, bizim medeniyet birikimimizin (Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı) dini, sosyal ve kültürel hizmet ortamlarıdır. Hepsi, hem bulundukları mahallenin hem de şehrin toplumsal ve kültürel merkezleridir. Külliyeler, insanların buluştuğu, din, eğitim, beslenme, sağlık ve alışveriş hizmetlerini çeşitli ölçeklerde aldıkları şehirsel alanlar oluşturmuşlardır. Böylece bunlar semt dayanışmasını sağlayarak semtin ve şehrin çeşitli olumsuz dış faktörlere karşı direncini arttırmışlardır. Aynı zamanda tarihsel süreçte külliyeler, fiziki olarak şehirlerin belleğinde güçlü izler bırakmış, kentin siluetinin en önemli ögeleri olmuşlardır. Bundan dolayı birçok batılı seyyahlar Osmanlı külliyelerini, ağaç topluluklarının meydana getirdiği yeşillik yığınları arasından fışkıran “şehir taçları” diye nitelendirmiştir.


·        Proje kapsamında, mimarlık fakültesi öğrencilerinden seçilen bir gruba ‘Külliyelerimiz’ hem toplumsal hem de bir mimari sentez olarak tanıtılacak ve üzerinde öğrencilerin çalışma yürüterek tanıtım projesi, yayını, sergisi yapmaları ve kariyerlerinde fırsat oluşturulması sağlanacaktır

·        Projenin birinci ayağı ‘Külliye Seminer Grubu’ oluşturulması ve eğitim verilmesi olacaktır. On iki hafta sürecek bu aşama da çeşitli akademikler ve düşünürler ders ve tartışmalarda yer alacaktır.

·        Projenin ikinci ayağı ‘İstanbul ve Konya’ya Külliyeler Seyahati’ yapılmasıdır.

·        Projenin üçüncü ayağı ise projeye katılan gönüllü öğrencilerin konu üzerine yazdıkları makale, gezi yazıları, fotoğrafları ve çizimlerinden oluşan ‘Yayın ve Sergi’nin oluşturulmasıdır.

·        Öğrencilerin Proje kapsamında inceleme, alan gezileri, yayın ve sergiler yaparak, kariyerlerinde fırsat oluşturulması sağlanacaktır.


Ücretsiz olacak proje hakkında detaylı bilgilere ve başvuru kılavuzuna Gelard Derneğinin www.gelard.org sitesinden ulaşmak mümkündür.

Dersler

On iki hafta sürecek bu aşamada çeşitli akademikler ve düşünürler ders ve tartışmalarda yer alacaktır.


20 Şubat

Prof. Dr. Ahmet Haluk PAMİR

GELard Derneği Başkanı

Ankara Bilim Üniversitesi

27 Şubat

Dr. Nilüfer ATEŞ

Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi

6 Mart

Prof. Dr. İbrahim NUMAN

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

13 Mart

Dr. Sinan GENİM

Mimar

20 Mart

Dr. Gülay KURT

Mimar /Kültür ve Turizm Bakanlığı Rölöve Anıtlar Müdürlüğü

27 Mart

Ümmügülsüm AÇIKÖZ

Çini Eğitmeni / Sosyolog

3 Nisan

Selim VANLI

Mimar

10 Nisan

Recep TEZGEL

Tarım ve Orman Bakanlığı

17 Nisan

Prof. Dr. Ahmet Haluk PAMİR

GELard Derneği Başkanı

Ankara Bilim Üniversitesi

24 Nisan

Dr. Alidost ERTUĞRUL

Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

1 Mayıs

Dr. Betül Gelengül EKİMCİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi

8 Mayıs

Prof. Dr. M. Melih PINARCIOĞLU

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

22 Mayıs

Dr. Olcay AYDEMİR

Yüksek Mimar/Restorasyon Uzmanı

29 Mayıs

 Yük. Müh. Mimar Refik TOKSÖZ

4 Temmuz

Dr. Alidost ERTUĞRUL

Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

4 Temmuz

Dr. Olcay AYDEMİR

Yüksek Mimar/Restorasyon Uzmanı

5 Temmuz

Nidayi Sevim

Atölyeler

10 Temmuz

Prof.Dr. Ahmet Haluk PAMİR

GELard Derneği Başkanı

Ankara Bilim Üniversitesi

31 Temmuz

Dr. Alidost ERTUĞRUL

Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

Etkinlikler

Seminerlerde yapılan uygulamalı etkinlikler

Çini Eğitmeni Ümmügülsüm Açıköz

Proje kapsamında dernek binamızda uygulamalı eğitim verdi.

Katılımcı öğrencilerimize kitap dağıtımları yapıldı.

Katılımcı öğrencilerimize sergi sonrası ödül dağıtımları yapıldı

Süleymaniye Külliye Ziyareti

Dr. Alidost Ertuğrul eşliğinde Süleymaniye Külliyesi’ne alan gezisi düzenlendi. 03.07.2021

Haseki Külliye Ziyareti

Dr.Olcay Aydemir eşliğinde Haseki Külliyesi’ne alan gezisi düzenlendi.03.07.2021

Topkapı Sarayı ve Ayasofya Cami Ziyareti

Recep Tezgel eşliğinde Topkapı Sarayı ve Ayasofya Cami’sine alan gezisi düzenlendi. 03.07.2021

Galata Mevlevihanesi ve Galata Kulesi Ziyareti

Nidayi Sevim eşliğinde İstanbul Boğazı, Galata Mevlevihanesi ve Galata Kulesi’ne alan gezisi düzenlendi.  04.07.2021

Fatih Belediye Başkanlığı Ziyareti

Fatih Belediye Başkanı Sayın M.Ergün Turan Fatih’te bulunan külliye ve vakıf eserleri hakkında bilgi paylaşımında bulundular. 03.07.2021

Fatih Vefa Gençlik Merkezi Ziyareti

İstanbul Külliyeler Gezisi açılış programı için Vefa Gençlik Merkezinde toplantı yapıldı. 03.07.2021

Ahi Şerafettin Külliye Gezisi/Ankara
Cenabi Ahmet Paşa Külliye Gezisi/Ankara
Sarı Kadı Külliye Gezisi/Ankara
Karacabey Külliye Gezisi/Ankara
Taceddin Sultan Cami ve Dergahı Ziyareti/Ankara 
Ulucanlar Cezaevi Gezisi/Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliye Gezisi
Hamamönü Gezisi/Ankara
Altındağ Belediyesi Sanat Sokağı Gezisi/Ankara

Basından Haberler

GELard Geleneklerimizi ve Geleceğimizi Araştırma ve Tanıtım Derneği olarak basında yer alan haberler.

© 2021 Mimar Adayları All Right Reserved.
Powered by Metod Reklam